Телефон:0035929810266 - email: office@nia.bg

Арбитри.

д-р Юрий Тодоров – Председател на НЗА  и на УС на АЗС.  Хоноруван преподавател в НБУ , УНСС и ВУЗФ.  Специалист по застраховане от 1992 г.  Има множество публикации в областта  на застраховането и  финасите. Специалист в ликвидациата на щети с над 20 годишен опит.

Мартин Аврамов – Гл. секретар на НЗА,  бивш Изпълнителен и зам. изпълнителен директор на две застрахователни компании . С дългогодишен опит в застраховането и ликвидацията на щети.

Максим Максимов  – дългогодишен специалист застраховател, Основател и собственик на в. Застраховател прес“ . Член на УС на“ Фондация Гаврийски“ . Управител на брокер“ Лукойл Гарант“ .

Костадинка  Арсова – юрист, дългогодишен съдия в СРС, СГС и ВКС . С изключителни познания в областта на гражданското и застрахователното право. Специалист по медиация и специализация по Европейско право.  Отличавана и награждавана  многократно. Юрист на годината 2008 г.

Меркадо Моис Натан – адвокат, съсобственик в Адвокатска къща „Натан и Натан“ . Дългогодишен юрист в застрахователна компания.  Бивш съветник на Омбудсмана .  Съдия в Международния Арбитражен съд. Специалист  по граждански спорове.Бивш юрисконсулт в застрахователни компании.

Цонка Таушанова –  юрист, адвокат, специалист по застрахователно гражданско и патентно право. Заемала дългогодишни ръководни позиции в държавни структури  и юридически кантори.  Член на камарата на медиаторите.

Д-р Мирослав Моллов – лекар и дългогодишен съветник и представител в застрахователните компании  по здравните и медицински проблеми в застраховането.   Председателствал множество застрахователно- медицински комисии .

Пламен Симеонов –  застраховател  с много голям опит, заемал ръководни длъжности в застраховането, ръководител на дирекции.  Специалист с множество специфични познания в областта на автомобилното  застраховане и ликвидация  щети.

Анита Великова –   адвокат, дългогодишен юридически съветник  в НС, Агенцията по приватизация, специалист по засрахователно, гражданско и търговско право.

Димитър Петров – адвокат, юристконсулт в застрахователни дружества, специалист по търговско, застрахователно и  и гражданско право.  Консултант на няколко обществени организации.

Валентина Николова – дългогодишен застраховател, бивш Изпълнителен директор, с изключителен опит в застраховането, член на камарата на медиаторите.

 Адв. Ася Аксентиева –  дългогодишен правист, преподавател и ръководен кадър в застраховавнето.  Бивш преподавател в СА „ Д. Ценов“- Свищов по застрахователно право и Изпълнителен директор  и юристконсулт на няколко компании.   Независим ескперт  и съветник по  застраховане.

Емил Турлаков –  независим медиатор, инспектор и специалист по застрахователни щети .  Дългогодишен експерт при ликвидация  на имуществено застраховане.

Адв. Пламен Таушанов – председател на Асоциация за защита пациентите, адвокат, специалист по защета правататна пациентите и медицинските проблеми, член на НЗКаса.

Back to Top