Телефон:0035929810266 - email: office@nia.bg

Медиатори.

Костадинка  Арсова – юрист, дългогодишен съдия в СРС, СГС и ВКС . С изключителни познания в областта на гражданското и застрахователното право. Специалист по медиация и специализация по Европейско право.  Отличавана и награждавана  многократно. Юрист на годината 2008 г.

Цонка Таушанова –  юрист, адвокат, специалист по застрахователно гражданско и патентно право. Заемала дългогодишни ръководни позиции в държавни структури  и юридически кантори.  Член на камарата на медиаторите.

Емил Турлаков –  независим медиатор, инспектор и специалист по застрахователни щети .  Дългогодишен експерт при ликвидация  на имуществено застраховане.

Валентина Николова – дългогодишен застраховател, заемала ръководни постове, бивш Изпълнителен директор, с изключителен опит в застраховането, член на камарата на медиаторите.

Back to Top